Угода

Даний Угоду (далі Угода) складено в рамках Політики щодо обробки персональних даних.

Сайт не має наміру збирати інформацію, що відноситься чинним законодавством України до персональних даних, через сайт, за винятком випадків, коли персональні дані були надані користувачем добровільно. Надаючи свої персональні дані добровільно, користувач автоматично дає згоду на обробку своїх персональних даних, включаючи їх транскордонну передачу згідно з чинним законодавством України.

Сайт зобов'язується забезпечити конфіденційність наданих користувачем персональних даних має право передавати їх тільки особам, афілійованих з власником сайту або уклали з ним договори, умови яких передбачають захист персональних даних.

Якщо Ви не хочете, щоб Ваші персональні дані оброблялися, будь ласка, не надавайте їх сайту.

Технічні засоби сайту автоматично розпізнають мережеві (IP) адреси користувачів. Зазначена інформація; адреси електронної пошти осіб, які користуються інтерактивними сервісами сайту і (або) відправляють електронні листи на адреси, вказані на сайті; автоматично накопичуються відомості про те, до яких інтернет-сторінок сайту, екранів електронної версії зверталися користувачі; інші відомості (в тому числі персонального характеру), що повідомляються користувачами, — зберігаються з використанням технічних засобів сайту.

Такі відомості про користувачів сайту, що накопичуються і зберігаються у технічних засобах сайту, використовуються виключно для таких цілей: вдосконалення способів і методів представлення інформації на сайті, поліпшення обслуговування користувачів (відвідувачів), виявлення найбільш відвідуваних інтернет-сторінок (інтерактивних сервісів сайту, а також ведення статистики відвідувань сайту.

Розсилка будь-яких електронних повідомлень за адресами електронної пошти користувачів сайту, допускаються виключно, якщо така розсилка прямо передбачена правилами використання відповідного інтерактивного сервісу і на таку розсилку отримано попередню згоду користувача сайту, виражене у формі ознайомлення з цією Угодою.

Сайт може обробляти персональні дані таким чином, якщо не вказано інше: збирати, накопичувати, зберігати, систематизувати, уточнювати, використовувати, знеособлювати, передавати цю інформацію в рамках договірних відносин.

Сайт може використовувати персональні дані користувачів сайту для того, щоб зв'язатися з Вами; і/або надавати у межах договірних відносин третім особам інформацію про користувачів сайту.

На сайті можуть міститися посилання на сайти інших компаній, які мають власні локальні акти з питань обробки персональних даних. Сайт не несе відповідальності за забезпечення конфіденційності або зміст будь-яких таких сайтів.

Сайт не перевіряє достовірність персональної інформації, наданої користувачами, і не здійснює контроль за їх дієздатністю. Однак вона виходить з того, що користувач свідомо надає достовірну та достатню персональну інформацію з питань, пропонованих у формі реєстрації, і підтримує цю інформацію в актуальному стані.

Клубер саморозвиток та особистісний ріст